• mixer karaoke nào hay680
  • đầu karaoke nào xịn nhất hiện nay534
  • dàn karaoke 2x1266
  • Dàn karaoke vidia5953
  • Micro có dây318
  • Micro không dây559

Dự toán chi phí

Chi phí dự tính:
1. Đầu Karaoke
2. Màn Hình Chọn Bài
3. Amply karaoke
4. Main Karaoke
5. Mixer Karaoke
6. Micro karaoke
7. Loa Karaoke
8. Loa Sub Karaoke
Chi phí dự tính:
Thông tin khách hàng