Bạn tốt nghiệp chuyên ngành nhân sự, kinh tế? Bạn yêu thích các hoạt động công ty, quản trị nguồn nhân lực? Bạn đến đúng chỗ rồi đó. Có tin vui cho bạn đây? Vidia đang tìm kiếm đúng chuyên môn của bạn. Bạn đã sẵn sàng ứng tuyển chưa?